Gwarancje bankowe to umowy zawierane pomiędzy bankiem a klientem, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie określonej wierzytelności i mogą podnieść wiarygodność finansową podmiotu będącego stroną umowy. Jakie wyróżniamy rodzaje gwarancji bankowych? Czym się charakteryzują? Sprawdziliśmy to! Rodzaje gwarancji bankowych – definicja Gwarancje bankowe, zwane również listami gwarancyjnymi, pozwalają na zabezpieczenie...