<p>Wszyscy słyszymy, że inwestowanie jest skomplikowane. W rzeczywistości niedawne badanie wykazało, ......